Ahnenforschung in Bevergern
 
 
 
 Willkommschatzung 1498/1499:

 

Zur Begrüßung des neuen Bischofs Conrad II. von Münster wurden zusätzliche Steuern erhoben.

 

A

 

Alken, Lubben

 

B

 

Becker, Gert

 

Becker, Hinrick

 

Bernt, Johan

 

Bevergern, Bouhues (?)

 

Blomendaell, Thomas

 

D

 

Delken, Grete

 

Delken, Herman

 

Det(h)mers, Margaretea

 

Drudessche de

 

E

 

Elten van, Margareta

 

Eppinck, Johan

 

G

 

Grewe, Clawes

 

Grewe, Hinrick

 

Groll van, Theodericus

Amtmann

Grunt, Johan

 

H

 

Holscher, Albert

 

Horense, Johannes

 

J

 

Jeger, Goschalck

 

K

 

Knupper, Johan

 

Kock, Johan

 

Kick, Johan

mester

Kocks, Wibbe

 

Koten, Wijgbolt (?)

 

Kracht, Johan

Dienstmann

Kremer, Johan

 

Kremer, Lambert

 

Kunstiken, Johan

 

L

 

Loer, Else

 

M

 

Mengerman, Gert

 

Molkenbuer, Johan

 

Molkenbuer, Johan jun.

 

O

 

Overwetterinck, Deythert

 

P

 

Pelser, Hinrick

 

Pelser, Johan

 

Piper, Otto

 

Portener, Johan

 

R

 

Radewyde, Johan

 

Rediker, Helmich

 

Rediker, Roloff

 

Rickerdes, Johan

 

Rodelman, Hinrick

 

Ruwen, Kunne des (?)

 

S

 

Scriptorius, Johan

 

Scroder, Egbert

 

Scroder, Thomas

 

Smedes, Hille

 

Smedes, Wolter

 

Smit, Herman

meyster

Swarte, Hinrick

 

Swolle van, Johan

 

SCH

 

Schodeken, Herman

 

Schomeker, Hinrick

 

Schomeker, Wernike

 

Schomeker, Wijgbolt (?)

 

ST

 

Statius, Gerdrut

 

Stenbicker, Statius

 

Steynvelt, Johan Zur

 

Stortebecke, Johan

 

Stynen, Bernt

 

T

 

Telcke, Mencke

 

Tympen, Johan

 

V

 

Vinnen, Peter

 

Vlegen, Bernt

 

Voget, Evert

 

Vrancke, Johan

 

Vynne, Johan

 

W

 

Wecherman

 

Wedder, Mencke

 

Wennikers, Rixe

 

Witgerwer, Herman